Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Discriminerende belasting voor bedrijfsruimten in Rumst

Discriminerende belasting voor bedrijfsruimten in Rumst
Lokaal @ Vlaams Belang

Volgens het Vlaams Belang hanteert het gemeentebestuur van Rumst twee maten en gewichten wanneer men bedrijven belast.

Kleine landbouw- en tuinbedrijven betalen een jaarlijkse belasting voor bedrijfsruimten van €60 terwijl deze belasting voor alle andere ondernemers €100 bedraagt.

Uiteraard heeft het Vlaams Belang begrip voor de moeilijke financiële situatie waarin vele kleine land- en tuinbouwers zich bevinden, maar dit stelt zich evenzeer voor kleine ondernemers die soms een zeer beperkt inkomen halen uit hun zelfstandige activiteit. Daar komt bovenop dat zelfs mensen die zelfstandig zijn in bijberoep worden getaxeerd aan €100.

Het Vlaams Belang heeft daarom een punt op de agenda van de gemeenteraad toegevoegd om de belasting voor kleine ondernemers evenzeer te verlagen tot €60 (een vermindering met €40) en op die manier deze discriminatie weg te werken.

De Rumstse CD&V-N-VA-meerderheid stemde dit voorstel echter weg waardoor deze discriminatie blijft bestaan.

Daarmee bevestigt deze meerderheid andermaal dat ze er één is van veel woorden maar weinig daden.