Word Lid
menu
Word Lid

Lijsttrekker

Marc VERREPT

Ik wens voor onze gemeente dat alle inwoners zich veilig kunnen bewegen, zowel op het gebied van mobiliteit, als op het gebied criminaliteit. Ook wil ik het groene karakter van de gemeente bestendigen.

Veilig op het gebied van mobiliteit, waar alle weggebruikers hun verantwoordelijkheid in het verkeer opnemen en zich houden aan de verkeersregels, ook de “zwakke” weggebruikers. Zo ook het bereikbaar blijven houden van alle plaatsen in de gemeente voor ouderen, ook al is dit via de wagen.

Veilig op het gebied van criminaliteit, waar de zogenaamde “kleine” criminaliteit minstens even hard wordt aangepakt als de zware, bv. strenge aanpak van drugsdelicten, diefstallen bij ouderen, enz.

Op het gebied van het groene karakter wensen wij de open landbouwgebieden te behouden / te vrijwaren van bebouwing. Groen betekent niet allen bossen, doch ook groene vlaktes.